Onsdagen 27/9 besökte Jan Björklund Borlänge och träffade polisen. De ansåg att fritidsgården Tjängan fungerade bättre förut när den drevs i kommunal regi. Nu har Unga Örnar ansvaret. Med anledning av detta har Monica Lundin lämnat in en motion till fullmäktige:

Motion till Borlänge kommunfullmäktige om att driva fritidsgården Tjängan i kommunal regi.

Klicka på länken nedan.

Motion_fritidsgårdentjängan_L

Läs även Monicas blogg

http://kryssamonica.se/