Onsdag den 27 september besökte Jan Björklund Borlänge. I sällskap med Monica Lundin, vår riksdagskandidat, och Bo Brännström, länsförbundsordförande, besökte de Tjärna Ängar. De pratade med polisen och boende om integrationsutmaningarna och de lösningar Liberalerna föreslår.
På kvällen anordnades ett välbesökt ”After Work” på restaurang Broken Dreams, Hotell Gustaf Wasa. Efter en buffetmåltid höll Jan ett anförande om Liberalernas integrationspolitik. Därefter fick deltagarna ställa frågor till Jan. Många ämnen diskuterades bland annat nystartjobb, EU, Nato, kärnkraft och allianssamarbetet.