I ett nyhetsinslag i lokal TV kritiserar Monica handläggningen av att tennishallen används som samlingslokal innan byggnadslov erhållits för detta.

https://www.svtplay.se/video/15656160/lokala-nyheter-dalarna/svt-nyheter-dalarna-19-okt-18-30-1?start=auto&tab=2017 

Ärendet beskrivs utförligare i artikel  på SVTs Nyheter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/monica-lundin-l-det-ar-otroligt-illa-skott