Om Lars

PARTIUPPDRAG

Liberalerna Dalarna, kassör

___________________________________________

Jag har blivit 70 år men känner mig full av energi. Nuförtiden ägnar jag mig åt kommunal politik samtidigt som jag är seniorkonsult åt två tyska företag. Jag har gjort en så kallad “klassresa” som gett mig ett mycket innehållsrikt liv. Min största tillgång i politiken är därför min mångsidiga livserfarenhet.

FORSKNING: Teknologie Doktor i Strukturmekanik vid KTH i Stockholm, sedan Docent.

FÖRETAGANDE och INNOVATION:  Efter flera år som anställd i den privata industrin (SSAB 12 år) blev jag egen företagare år 2000 med företaget ORTIC AB

http://ortic.se

De följande 5 åren gjorde jag ett stort antal uppfinningar som resulterade i Polhemspriset år 2005. Samma år blev jag Årets företagare i Borlänge. Arbetade hos ORTIC fram till min pensionering år 2013. Numera jag seniorkonsult i mitt bolag Ingvest AB. Bolaget är idag också delägare i ORTIC tillsammans med 4 andra personer.

KOMMUNPOLITIK: Blev medlem i Liberalerna år 2000. Invald i kommunfullmäktige åren 2002-2015. Under några år var jag även gruppledare.

Att jag är liberal beror på kombinationen av FRIHET och TRYGGHET. Det sociala skyddsnätet för dem som hamnar i utanförskap är viktigt. Min hjärtefråga är den kommunala ekonomin. En god ekonomi är förutsättningen för att säkra välfärden och kommunens huvuduppgifter skola och omsorg.