Om Björn

Kommunfullmäktige, ordinarie

Kultur och fritidsnämnden, vice ordförande

PARTIUPPDRAG

Liberalerna Borlänge, ordförande

________________________________________________

Jag är en snart 40-årig Bohuslänning som bott snart halva livet i Borlänge. Inför valet 2014 kände jag att det skulle vara en kul utmaning att försöka vara med och påverka samhället vi lever i och därför valde jag att engagera mig politiskt. Yrkesmässigt tillbringar jag tiden på Högskolan Dalarna där jag undervisar i företagsekonomi och entreprenörskap. Utöver politiken ägnas fritiden gärna åt idrott och att vistas i naturen.

Borlänge växer som stad vilket är glädjande, men det medför också utmaningar. Som fritidspolitiker kan det vara svårt att hinna med att jobba med alla dessa. Min ambition är att jobba med några kärnfrågor som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen företagande och arbetsmarknad.

För stan skall kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att skapa flera arbetstillfällen och göra Borlänge till en mer attraktiv kommun för företag att etablera sig i och att utvecklas i. En stor utmaning i dagsläget är att skapa en sammansättning hos arbetskraften som bättre matchar de behov av arbetskraft som våra företag i kommunen har. Utan rätt kompetens att anställa är det svårt för våra företag att växa i den takt de vill. Många företag måste idag tacka nej till jobb för att de inte kan bemanna dem, vilket gör att vi går miste om arbetstillfällen.

Givetvis består detta pussel av flera bitar. Det jag anser är viktigast, och som jag vill verka för, är dels att göra Borlänge till en mer attraktiv kommun att bo i för att locka hit nya arbetstagare och dels att vidareutbilda dem som redan bor i kommunen. Ett attraktivare Borlänge skulle även få fler, att de som idag pendlar in från kranskommunerna till ett jobb här, att kunna tänka sig att bosätta sig i kommunen, vilket i sin tur även det skulle bidra till en växande stad.