Om Jerk

Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden, ordinarie

Socialnämnden, ersättare

PARTIUPPDRAG

Liberalerna Borlänge, vice ordförande

________________________________________

Jag bor i Kvarnsveden och har en dotter som bor hos mig varannan vecka. Jag jobbar som terminalarbetare på en godsterminal här i stan.

Jag vill att Borlänge kommun ska vara en kommun med alla, för alla och av alla. En kommun där alla kan bli vad de vill. Vägen dit går via utbildning, arbete och bostad, det vill säga inga märkvärdigheter. Det kan vi åstadkomma om fler kommer i arbete och då krävs en bra skola och ett gott företagande. Samt lite ordning och reda.

Då får vi en bra balans mellan personlig frihet och socialt ansvarstagande, det vill säga den socialliberalism som jag står för och vill ha.

För övrigt vill jag stärka det kommunala civilförsvaret.