Länk till tidningsartikeln

https://www.dt.se/artikel/debatt-att-bryta-det-hedersrelaterade-fortrycket-ar-en-av-var-tids-storsta-frihetsfragor?referrer=app