Valresultatet är nu fastställt. Liberalerna ökade med 1,61 % och fick ytterligare ett mandat, nu 3 mot tidigare 2. Röstetalet ökade från 1244 till 1818, en relativ ökning med 46,1 %. Personröster framgår av nedanstående länk

Personröster Borlänge Liberaler

Invalda i kommunfullmäktige

Ordinarie       Monica Lundin, Lars Ingvarsson, Björn Andersson

Ersättare        John Thornander, Julia Hållberg