Rätten att vabba behöver utökas till att omfatta fler situationer i vardagen, inte minst för föräldrar till barn med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.
Nu är det dags att regeringen kommer till skott i frågan!
“Vi liberaler har tidigare krävt svar på om regeringen kan tänka sig att arbeta för att föräldrar till barn med varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna vabba eller ta ut kontaktdagar för möten med skola och förskola om stöd och egenvård. Glädjande nog har vi två gånger fått svaret att regeringen uppmärksammat frågan och söker en lösning”
Läs mer: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-utokad-ratt-att-vabba-ger-tryggare-vardag