Kommunfullmäktige den 20 november 2018 innebar en historisk dag för Liberalerna i Borlänge. För första gången har en liberal utnämnts till kommunalråd i Borlänge och är ordinarie ledamot av kommunstyrelsen. Monica Lundin valdes också som ordförande i Barn och utbildningsnämnden och vice ordförande för Stiftelsen Framtidsmuseet. Dessutom blir hon ordinarie  ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt.

16 övriga liberaler har också fått kommunala uppdrag.

Dessa framgår genom att klicka på länken

Liberala uppdrag KF 20 nov 2018