Vid årsmötet för Liberala Förbundet för Dalarna valdes Monica Lundin till ny ordförande efter Bo Brännström som avgick.

Till ny kassör valdes vid samma möte Lars Ingvarsson som efterträdde Åsa Nilsér.