Borlänge har många skiftarbetande småbarnsföräldrar. Kön till dygnet-runt förskola, även kallat nattis, har länge varit kring 30 barn. Fr o m februari står 35 barn i kö för att få plats.

Vid Barn- och Bildningsnämndens möte den 25/10 efterfrågade Monica Lundin en snabbutredning redan i år. Detta för att undersöka behovet bland familjerna så att man så snabbt som möjligt kan öppna en eller två avdelningar redan i början av nästa år.

S-majoriteten tillsammans med V, MP och OFA vill vänta och utreda längre fram, vilket tidigast skulle innebära ett öppnande i augusti, lagom till valet. Liberalerna tycker att det är för sent, familjerna har inte tid att vänta. Utred NU !