Liberalerna i Borlänge har den senaste veckan genomfört en medlemsomröstning för att rådfråga sina medlemmar om vem de vill ska väljas till partiledare vid Liberalernas landsmöte i november 2017.

– Knappt 69 % av medlemmarna valde att svara på enkäten, vilket får ses som en mycket hög svarsfrekvens och visar på att den här frågan verkligen engagerar våra medlemmar, säger Monica Lundin, gruppledare för Liberalerna Borlänge.

Liberalerna i Borlänge hade styrelsemöte på onsdagskvällen 14/6 för att gå genom röstningsresultatet.

– Vi kan konstatera att Jan Björklund vann omröstningen med mycket stor majoritet, vilket också gör att styrelsen för Liberalerna Borlänge väljer att nominera honom, fortsätter Monica Lundin.

Motivering:

De senaste två åren har Liberalerna bedrivit ett politiskt förnyelsearbete under Jan Björklunds ledning. Detta arbete får nu inte tappas bort utan ska snarare växlas upp kommunikationsmässigt. För det behövs ett starkt ledarskap, kontinuitet och erfarenhet. Dessa egenskaper besitter Jan Björklund. För oss liberaler är det självklart och enkelt att tala tydligt och klart om människors frihet. Vår röst är stark och klar när det gäller hbt-personers rättigheter, för kvinnors och flickors rätt att leva fria från hedersförtryck, för mer demokrati och frihet för individer globalt men vi ska även skapa ett Borlänge och Sverige där välfärden ska vara starkast för dem som är skörast. Vi vet att vi under Jan Björklunds ledning kan driva på fler socialliberala reformer som frigör människor. Vi är på väg att vända resultaten i skolan men mycket arbete återstår innan skutan är på rätt kurs.  Vi står nu också inför ännu en viktig strid.  Den rödgröna regeringen och Vänsterpartiets politik slår nu hårt mot redan utsatta människor – de med funktionsnedsättning som riskerar att förlora sin personliga assistans.  Det kan vi aldrig tolerera! Människors frihet måste försvaras!